โปรดเกล้าฯนายกฯนำครม.เข้าถวายสัตย์

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 20:06 น.
โปรดเกล้าฯนายกฯนำครม.เข้าถวายสัตย์
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ นายกฯ นำครม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ รพ. ศิริราช

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่