แถลงการณ์ฉบับ57ในหลวงทรงมีพระปรอทสูง

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 19:27 น.
แถลงการณ์ฉบับ57ในหลวงทรงมีพระปรอทสูง
แถลงการณ์ฉบับ57 ในหลวงทรงมีพระปรอทสูงพบการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแพทย์ถวายโอสถ พระปรอทลดลงแล้ว

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 57 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรอทต่ำๆ ช่วงเช้าและขึ้นสูง 38.7 องศาเซลเซียสในตอนบ่ายและกลางคืน ทรงมีพระกรรสะเล็กน้อย

ผลการตรวจพระวรกาย การหายพระทัยเร็วขึ้นเล็กน้อย การเต้นของพระหทัยเร้วขึ้นเล็กน้อย ไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภี ผลการตรวจเอ็กซเรย์พระอุระ (ทรวงอก) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ปรากฎว่าเหมือนเดิม ผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และได้ทำการเพาะเชื้อในพระโลหิต กำลังรอรายงานผลการตรวจ

คณะแพทย์ จึงได้ขอพระราชทานถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2555 พระปรอทลดลง เสวยพระกระยาหารได้และบรรทมได้ดี