พระราชทานถุงยังชีพน้ำท่วมสระแก้ว

วันที่ 12 ก.ย. 2555 เวลา 12:13 น.
ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพน้ำท่วมชาวสระแก้ว 1,000 ครอบครัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือราษฎรที่รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น อ.เขาฉกรรจ์ และ อ.เมือง จ.สระแก้ว ส่งผลกระทบให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหลายครอบครัว

โดย นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วย กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำ จ.สระแก้ว จะเดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 1,000 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 548,611.20 บาท ในวันนี้