พระบรมฯทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก

วันที่ 26 ส.ค. 2555 เวลา 20:07 น.
พระบรมฯทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป-พระกริ่ง-พระพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ100 ปี วชิราวุธวิทยาลัย

วันที่  26 ส.ค. เวลา 14.22 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์ พระกริ่งและพระพิมพ์สร้างขึ้นในโอกาสครบ100 ปี วชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง