พระบรมฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา

วันที่ 02 ส.ค. 2555 เวลา 21:37 น.
พระบรมฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา  14.14 น. วันที่ 2 ส.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯแทนพระองค์พร้อมด้วย  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช  2555  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง