พระราชินีเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น

วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 20:49 น.
แถลงการณ์ฉบับ 5 สมเด็จพระราชินีทรงเคลื่อนไหวพระวรายได้คล่องขึ้น พระอาการทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดีขึ้นเป็นลำดับ เคลื่อนไหวพระวรกายได้คล่องขึ้น ประทับบนพระเก้าอี้ได้ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป