พระราชินีมีพระอาการทั่วไปดีขึ้น

วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 20:29 น.
พระราชินีมีพระอาการทั่วไปดีขึ้น
แถลงการณ์ ฉบับที่ 4  พระราชินีมีพระอาการทั่วไปดีขึ้น การขาดเลือดในพระสมองส่วนหลังดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เสวย-บรรทมได้

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 4 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดีขึ้น ผลการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง พบว่า การขาดเลือดในพระสมองส่วนหลังดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เสวยพระกระยาหารได้ บรรทมได้ คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษา ด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป