ราชินีทรงพระประชวร

วันที่ 22 ก.ค. 2555 เวลา 06:42 น.
ราชินีทรงพระประชวร
สำนักพระราชวังแถลงราชินีทรงพระประชวรพระสมองขาดโลหิตเล็กน้อยแพทย์ถวายพระโอสถงดพระราชกิจชั่วคราว

สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลาเช้ามืดของวันที่ 21 ก.ค. 2555 ขณะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระดำเนินออกพระกำลัง ทรงรู้สึกเวียนพระเศียร และทรงเซเล็กน้อย แต่ทรงรู้สึกพระองค์ดี รับสั่งได้

คณะแพทย์จึงถวายการตรวจพระวรกาย ตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก พบว่ามีการขาดเพระโลหิตเล็กน้อยที่พระสมองส่วนหลังด้านขวา ไม่พบพระโลหิตออกในสมอง คณะแพทย์จึงขอพระราชทาน พระราชานุญาต ถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิต และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอพระราชทาน ให้ทรงงดพระราชกิจชั่วระยะเวลาหนึ่ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน