ในหลวงพระอาการดีขึ้นแพทย์งดถวายโอสถ

  • วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 20:42 น.

แถลงการณ์ฉบับที่55 ในหลวงพระอาการทั่วไปดีขึ้นมาก พระหทัย ระบบประสาท ปรกติ แพทย์งดถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิต

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ รพ.ศิริราช ฉบับที่ 55 โดยระบุว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการตรวจพระวรกายว่า การเคลื่อนไหวของพระวรกายดี พระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) และระบบประสาทเป็นปรกติ จึงได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิต ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (17 ก.ค.) พระอาการทั่วไปดีขึ้นมาก เสวยพระกระยาหารได้ และบรรทมได้

ข่าวอื่นๆ