แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่53

วันที่ 14 ก.ค. 2555 เวลา 20:41 น.
แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่53
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชฉบับที่ 53          วันนี้ (14 ก.ค.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระหัตถ์ข้างขวา คงเคลื่อนไหวได้เป็นปรกติ คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิต ต่อไป จนกว่าจะครบกำหนด พระอาการทั่วไปเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ความดันพระโลหิต การเต้นของพระหทัย และการหายพระทัยเป็นปรกติ และทรงบรรทมได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 14 กรกฎาคม 2555