สมเด็จพระเทพฯตามเสด็จในหลวง7ก.ค.

วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 17:48 น.
สมเด็จพระเทพฯตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางชลมารค เปิดโครงการชลประทาน 5 แห่ง 7ก.ค.นี้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ทางสำนักพระราชวังได้แจ้งว่าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯจะทรงโดยเสด็จ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค มายังท่าน้ำกรมชลประทาน สามเสน ในวันที่ 7 ก.ค.นี้เพื่อทรงเปิดประกอบพิธีเปิดโครงการชลประทาน 5 แห่ง

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทรงมีราชประสงค์ไว้นานแล้ว ที่จะเสด็จเปิดโครงการชลประทานในพระราชดำริด้วยพระองค์ท่าน  แต่จากปัญหาอุทกภัยจึงได้ชะลอมาและได้โอกาสอันดีในวันดังกล่าว