7ก.ค.ในหลวงเสด็จชลมารค

วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 10:49 น.
7ก.ค.ในหลวงเสด็จชลมารค
7 ก.ค.นี้ ในหลวงเสด็จฯ ทางชลมารค ทรงเปิดโครงการกรมชลประทาน 5 แห่ง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคจากท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช โดยประทับเรือพระที่นั่งอังสนามายังท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโครงการชลประทาน 5 แห่งพร้อมกัน วันที่ 7 ก.ค.นี้ เวลา 18.30 น.

“พิธีดังกล่าวกรมชลประทาน โดย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเฝ้าฯ เมื่อประมาณเดือน ก.ย. 2554 เพื่อกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดโครงการทั้ง 5 แห่ง ซึ่งทรงรับสั่งให้ไปประสานในรายละเอียดกับสำนักพระราชวัง และได้รับทราบวานนี้ว่า จะเสด็จวันที่ 7 ก.ค.นี้ ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับตอนเปิดคลองลัดโพธิ์” นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จะโดยเสด็จฯ จากท่าน้ำในเวลา 16.30 น. โดยจะเสด็จฯ ไปทางเหนือก่อน ซึ่งเส้นทางเดินเรือจะเริ่มจากท่าน้ำศิริราชมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านคลองลัดเกร็ด คลองอ้อมเกร็ด วนกลับมายังท่าน้ำกรมชลประทานในเวลา 18.30 น.

จากนั้นเวลา 18.45 น. นายกรัฐมนตรีจะถวายรายงานและจะลิงก์สัญญาณจากในแต่ละโครงการมายังที่จอวีดิทัศน์หน้ากรมฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดถวายรายงาน จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเชิญทรงเปิดโครงการจากเรือพระที่นั่ง

สำหรับ 5 โครงการประกอบด้วย เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก โครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จ.นครพนม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น 2 เขื่อน 2 ประตู และ 1 อุโมงค์