พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง พระนครศรีอยุธยา พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จแน่นทั้งทางบกทางน้ำ

วันที่ 25 พ.ค. 2555 เวลา 21:14 น.