ครม.อนุมัติ100ล.จัดงานพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

วันที่ 01 ส.ค. 2554 เวลา 14:01 น.
ครม.อนุมัติ100ล.จัดงานพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
ครม.อนุมัติงบ100ล้านจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ออกแบบเมรุใหม่

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2554 แล้ว พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาทในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ในส่วนของการจัดสร้างพระเมรุนั้น กรมศิลปากรได้รายงานว่า พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะสถาปนิกออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อรับพระบัญชา ซึ่งทรงมีพระบัญชาพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพให้เหมือนครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อไปว่า พลอากาศตรีอาวุธ พร้อมด้วยกรมศิลปากรจะดำเนินการออกแบบพระเมรุใหม่ พร้อมเตรียมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุ บริเวณท้องสนามหลวง โดยจะเริ่มดำเนินการออกแบบและจัดสร้างตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554จนถึงเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมศิลปากรได้ประสานไปทางกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สนามหลวงในการจัดสร้างพระเมรุแล้ว

“ในวันที่ 2 สิงหาคม ผมจะเชิญหน่วยงานในสังกัดวธ.ทั้งหมด มาประชุมหารือการทำงานงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จากนั้นในเวลา 14.00 น.ผมจะนำข้อหารือในส่วนของวธ. รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ที่มีนายกมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบ”รมว.วัฒนธรรม กล่าว