ครม.ถกนัดพิเศษจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ

วันที่ 31 ก.ค. 2554 เวลา 13:56 น.
นายกฯเรียกประชุมครม.นัดพิเศษพรุ่งนี้ เตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กำหนดประชุมในเวลา 09.30 น.เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

จากนั้น จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมาประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อมอบหมายงานให้แต่ละกรมรับผิดชอบเช่นเดียวกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้งานออกมาอย่างสมพระเกียรติ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ เข้ามาจะได้สามารถสานต่องานได้ทันที