อัญเชิญพระศพ"เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ"ไปพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 ก.ค. 2554 เวลา 16:00 น.
อัญเชิญพระศพ"เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ"ไปพระบรมมหาราชวัง
สำนักพระราชวังอัญเชิญพระศพ"เจ้าฟ้าเพชรรัตน"ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง ในหลวง-ราชินีเสด็จฯสรงน้ำพระศพ 17.00น.

เมื่อเวลา 13.50 น. สำนักพระราชวังได้อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ลงจากตึก 84 ปี ขึ้นรถตู้ของสำนักพระราชวัง โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เดินนำหน้าพระศพ ตามด้วยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มารอเฝ้าส่งพระศพ

รถกองกำกับการอารักขา 2 ตำรวจนครบาล 3 คัน วิ่งนำขบวนเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราชไปประดิษฐานยังพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนิน สรงน้ำพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชราชวัง

ขณะที่ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. และประกาศไปยังประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายน้ำสรงพระศพ ให้แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงห้ามใส่กระโปรงสั้น ส่วนผู้ชายห้ามใส่กางเกงยีนส์ โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสรงพระศพตั้งแต่ก่อนเวลา 13.00น.

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชได้กำหนดให้ไว้ทุกข์ 100 วัน เท่ากับพระบรมมหาราชวัง เพราะเสด็จฯประทับเข้าออกที่ศิริราชหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเสด็จฯมาประทับเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ทรงรู้สึกพระองค์ แต่ไม่รับสั่ง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่พระอาการได้ทรุดลงตามลำดับจน สิ้นพระชนม์อย่างสงบ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ทรงเป็นแบบอย่างของความอดทนในความเจ็บป่วย และทรงมีพระกำลังใจดีมาตลอด

 ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ระบุว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 นั้น

รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ โดยมีกำหนด 15 วัน