พระราชสำนัก

เปิดพระบรมราโชวาทพระราชทาน ทหาร - ตำรวจวันกองทัพไทย

เปิดพระบรมราโชวาทพระราชทาน ทหาร - ตำรวจวันกองทัพไทย

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท พิธีสวนสนามฯ "ชาติเป็นปึกแผ่นได้ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าปฎิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ"

วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 18:15 น.

ในหลวง-พระราชินีเสด็จพิธีสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันกองทัพไทย

ในหลวง-พระราชินีเสด็จพิธีสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันกองทัพไทย

"ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ" เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันกองทัพไทย

วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 16:49 น.

ทูลกระหม่อมฯ เผยภาพฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้าที่จะใส่ช่วงตรุษจีน

ทูลกระหม่อมฯ เผยภาพฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้าที่จะใส่ช่วงตรุษจีน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯเผยภาพทรงฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้าที่เตรียมใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 16:16 น.

พระราชทานเครื่องราชราชอิสริยาภรณ์ "ฌีล การาชง" อดีตทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

พระราชทานเครื่องราชราชอิสริยาภรณ์ "ฌีล การาชง" อดีตทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชฯ อดีตทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์สองประเทศ

วันที่ 08 ม.ค. 2563 เวลา 19:09 น.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 08 ม.ค. 2563 เวลา 16:45 น.

ทูลกระหม่อมฯ ทรงวาดภาพโคอาล่า สัตว์ที่สูญเสียมากในวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย

ทูลกระหม่อมฯ ทรงวาดภาพโคอาล่า สัตว์ที่สูญเสียมากในวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงวาดภาพโคอาล่าสัตว์ป่าสัญลักษณ์ของออสเตรเลียที่ตายจำนวนมากในวิกฤตไฟป่า

วันที่ 06 ม.ค. 2563 เวลา 11:26 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์" เป็นประธานองคมนตรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์" เป็นประธานองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ "พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์" เป็นประธานองคมนตรี

วันที่ 04 ม.ค. 2563 เวลา 16:35 น.