พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันวิสาขาบูชาแนะพุทธศาสนิกชนพิจารณาสังขารธรรมตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 20:36 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเวียนเทียน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 18:31 น.

ร.10พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ร.10พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 15:59 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 "หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 "หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่10 ชั้นที่ 1 แก่ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี" และ "ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม"

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

"ในหลวง" ทรงขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"ในหลวง" ทรงขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างงดงามสมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:06 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 21 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 21 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 21 นาย

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 10:40 น.

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการใช้คำราชาศัพท์ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการใช้คำราชาศัพท์ในรัชกาลปัจจุบัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 07:48 น.