พระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็นนายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็นนายทหารราชองครักษ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ พล.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็นนายทหารราชองครักษ์

วันที่ 17 ก.ย. 2561 เวลา 19:00 น.

พระองค์โสมฯ พระอาการโดยรวมดีขึ้น

พระองค์โสมฯ พระอาการโดยรวมดีขึ้น

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 พระองค์โสมฯพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการติดเชื้อเนื้อเยื่อพระชงฆ์ซ้ายหายเป็นปกติ พระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ดีขึ้นเกือบเป็นปกติ ทำกายภาพฟื้นฟูต่อ

วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 08:02 น.

โปรดเกล้าฯตั้ง "ฐิติราช-ธนภัทร" เป็นข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯตั้ง "ฐิติราช-ธนภัทร" เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจาฯเผยพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์" และ "พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ" เป็นข้าราชการในพระองค์

วันที่ 04 ก.ย. 2561 เวลา 21:30 น.

พระองค์โสมฯเสด็จประทับรพ.จุฬามีพระอาการปวดที่แข้ง-พระหัตถ์ขวาอ่อนแรง

พระองค์โสมฯเสด็จประทับรพ.จุฬามีพระอาการปวดที่แข้ง-พระหัตถ์ขวาอ่อนแรง

พระองค์โสมฯเสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีพระอาการปวดที่บริเวณแข้งซ้าย-พระหัตถ์ขวาอ่อนแรงเล็กน้อย

วันที่ 02 ก.ย. 2561 เวลา 08:19 น.

พระราชินีทรงหายจากพระอาการประชวร-เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดาฯ

พระราชินีทรงหายจากพระอาการประชวร-เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดาฯ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงหายจากพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่เสด็จฯกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:48 น.

แถลงการณ์ฉ.2 "สมเด็จพระราชินีในร.9"พระอาการโดยรวมดีขึ้น

แถลงการณ์ฉ.2 "สมเด็จพระราชินีในร.9"พระอาการโดยรวมดีขึ้น

แถลงการณ์ฉบับ2 สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9 พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีไข้ ทรงไอลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

ร.10โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

ร.10โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการที่ "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 20:23 น.