สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันเยาวชนแห่งชาติ 2563

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563

วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 21:13 น. | พระราชสำนัก
ดูแลไม่ให้เขาเข้ามา! ทูลกระหม่อมฯ ทรงแนะระวังต่างด้าวลอบเข้าไทยมาแพร่โควิด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงกังวลโควิดอาจระบาดซ้ำจากต่างด้าวที่เข้ามาทางด่านธรรมชาติ ทรงแนะดูแลให้ดี

ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจให้พสกนิกรชาวไทย

ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ความสดใส สดชื่น - ความสุขและอบอุ่น บ้านโคกหนองนา" เป็นกำลังใจให้พสกนิกรชาวไทย

วันที่ 05 ก.ย. 2563 เวลา 07:23 น. | พระราชสำนัก
โปรดเกล้าฯตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย

วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 13:57 น. | พระราชสำนัก
โปรดเกล้าฯถอดยศทหาร3นายสังกัดทบ.-ทร.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 นายทหาร สังกัดกองทัพบก และกองทัพเรือ หลังมีคำพิพากษาถึงที่สุด

วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 12:28 น. | พระราชสำนัก