พระราชสำนัก

ในหลวงโปรดเกล้าฯการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ขึ้นตรงกับ"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา"

ในหลวงโปรดเกล้าฯการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ขึ้นตรงกับ"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 08:26 น.

โปรดเกล้าฯถอดยศ "ข้าราชบริพารในพระองค์" ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯถอดยศ "ข้าราชบริพารในพระองค์" ประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯถอดยศพ่อบ้านประจำพระตำหนักประพฤติชั่วร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 19:58 น.

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์-เหรียญรัตนาภรณ์ ทหารและตำรวจ 4 นาย

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์-เหรียญรัตนาภรณ์ ทหารและตำรวจ 4 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชการทหารและตำรวจ 4 นาย

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16:46 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ"

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ"

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ" พระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 06 มิ.ย. 2562 เวลา 19:12 น.

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ข้าราชการทหารและพลเรือน จำนวน 4 คน

วันที่ 05 มิ.ย. 2562 เวลา 19:13 น.

พระราชประวัติ "สมเด็จพระบรมราชินี" ด้านหลักสูตรการทหารและการบิน

พระราชประวัติ "สมเด็จพระบรมราชินี" ด้านหลักสูตรการทหารและการบิน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหารและการบิน

วันที่ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 19:41 น.

โปรดเกล้าฯ"สุรยุทธ์"เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน7 วัน"พล.อ.เปรม"

โปรดเกล้าฯ"สุรยุทธ์"เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน7 วัน"พล.อ.เปรม"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้"พล.อ.สุรยุทธ์"เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วันพระราชทานศพ"พล.อ.เปรม"

วันที่ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 12:30 น.