กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8

วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 19:07 น. | พระราชสำนัก
เร่งระดมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ร่วมมือ กระทรวงสาธารณะสุข เร่งระดมฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ พร้อมช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานกำลังใจสู้ภัยโควิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ และบัตรพระราชทานกำลังใจแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม 49 แห่ง

วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 18:18 น. | พระราชสำนัก
สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 03 มิ.ย. 2564 เวลา 20:32 น. | พระราชสำนัก
ในหลวงโปรดเกล้าฯนิมนต์ "หลวงปู่จื่อ" มาปฏิบัติสมณธรรมและสนทนาธรรม

ในหลวงโปรดเกล้าฯนิมนต์ "หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต" วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ มาปฏิบัติสมณธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และสนทนาธรรมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 17:04 น. | พระราชสำนัก