"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน"พระแก้วมรกต"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน

วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 19:33 น. | พระราชสำนัก
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม วันอาสาฬหบูชา

พระสังฆราช ประทานคติธรรมอาสาฬหบูชา ชี้ เป็นโอกาสที่ชาวพุทธได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่ง "ความกรุณา"

วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 21:01 น. | พระราชสำนัก
แถลงการณ์ ฉบับ 2 "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" มีพระอาการดีขึ้น เสด็จกลับพระตำหนัก

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ฉบับที่ 2 "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระอาการชาบริเวณพระกรขวาดีขึ้น เสด็จกลับพระตำหนักจักรีบงกช

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 21:11 น. | พระราชสำนัก
สมเด็จพระสังฆราชฯ งดให้เฝ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26มิ.ย.63

สมเด็จพระสังฆราชฯ งดให้เฝ้าถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.63และมีพระดำริให้ไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แทน

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 08:44 น. | พระราชสำนัก