ผลสลากงวด 1 ก.พ. 59

  • วันที่ 01 ก.พ. 2559 เวลา 16:08 น.

ผลสลากงวด 1 ก.พ. 59

ผลสลากงวด 1 ก.พ. 59 รางวัลที่ 1 คือ 927800เลข 3 ตัวหน้า 625, 999 เลข 3 ตัวหลัง 054, 076 เลข 2 ตัว 09

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ก.พ. 59

รางวัลที่ 1  รางวัลละ 3,000,000 บาท

927800

เลขหน้า 3 ตัวหน้า 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

625 999

เลขท้าย 3 ตัวหลัง  2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

054 076

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท

09

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1  2รางวัลๆละ 50,000 บาท

927801   927799

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท

421977    977144    877415    669966    513583

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท

327079    700211    610214    387830    979451 355179    803320    539207    470389    480226

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท

134510    773763    291873    234686    921838 913939    765209    971741    828209    040352 402789    417587    493526    466421    697758 512905    700370    438140    477838    617418 206759    321202    384554    033246    415922 462942    295527    093108    598673    829788 797430    628937    647383    548571    866618 958191    904982    966454    412919    659610 649715    054060    528698    045788    333643 357228    604062    470459    963196    499994

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท

182722    341954    841181    012470    751169 657625    222429    865103    663099    320656 844012    700317    958966    627676    950878 544294    455265    006062    754764    586708 219809    021085    653077    292313    120448 199136    315470    109141    365908    873227 150767    855733    556889    418100    568042 628948    966812    774678    331747    863137 856877    523955    355552    859437    115316 065675    310461    067687    104441    724789 294723    590005    725799    168000    664006 692466    710071    433055    921934    909722 842701    395720    120458    419912    530783 174107    535279    096156    407239    298994 961268    317656    988013    740040    325148 555891    193490    006355    076515    961182 327186    451385    510389    723056    347251 577984    380476    437811    793680    549054 337732    014447    064335    552847    756895 836359    098149    016164    661771    491146

ข่าวอื่นๆ