ตรวจผลสลากงวด16 มิ.ย.58

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 15:55 น.

ตรวจผลสลากงวด16 มิ.ย.58

ผลสลากงวด 16 มิ.ย.รางวัลที่1 คือ 644742 ท้าย3ตัว429,253,386,532  และ2ตัว05

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2558

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท644742

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท644741   644743

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท514169 477531 030318 624107 466912

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท094926 085704 069920 312720 727902020519 465904 652259 050950 253213

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท063145 338173 328289 271447 719887778272 802107 358586 546591 749428787435 581365 740728 508537 579732243160 086317 612157 262871 639082681060 272709 013178 832240 845517415399 797590 959594 826522 800734920576 188097 865249 610807 321754242384 002635 382873 553102 718956403710 939792 401366 253017 663379061510 225661 340122 002315 271863

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท750335 716220 932794 170308 484647919751 165377 281252 315308 962850922291 843578 123833 136798 084921365704 510235 068839 074712 122048788094 161380 891000 374680 739965089583 570239 442246 483250 667333538437 644404 381827 239792 713188627917 402115 722096 735041 572765883416 422863 049286 037146 594984416869 377030 086723 376138 610303852997 399371 084930 886944 699964968047 760851 430942 154367 354058247080 413247 388727 986283 679837679324 137042 872499 660978 604596297805 892711 730938 612360 388657620680 129188 389766 056850 400189794898 622418 806234 950366 901607883610 580583 240370 777702 849817233106 414631 470269 960877 414750241538 245634 481927 634001 369786

เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท429  253  386  532

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท05

รางวัลที่หนึ่งพิเศษ

กลุ่มที่ 1 ชุดที่ 17 หมายเลข 644742

กลุ่มที่ 2 ชุดที่ 61 หมายเลข 644742

ข่าวอื่นๆ