กกต.โคราชกระจายอุปกรณ์-บัตรเลือกตั้งทั่วจังหวัด

วันที่ 02 ก.ค. 2554 เวลา 11:50 น.
กกต.โคราชกระจายอุปกรณ์-บัตรเลือกตั้งทั่วจังหวัด
กกต.โคราชกระจายอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งลงหน่วยเลือกตั้งทั่วจังหวัดแล้ว

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4,269 หน่วย ใน 15 เขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา  ต่างพากันเดินทางไปรับอุปกรณ์จัดเตรียมการเลือกตั้งรวมถึงบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. อย่างคึกคัก อย่างเช่น ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่แจกหีบบัตร คูหา อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 นครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อมและตำบลหนองจะบก  คณะกรรมการประจำแต่ละหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่ต้องเดินทางมารับอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งในช่วงเช้ากว่า 1,000 คน ต่างพากันตรวจนับหีบบัตร คูหา อุปกรณ์การเตรียมการเลือกตั้ง รวมถึงบัตรเลือกตั้งอย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปจัดเตรียมยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย เพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อย เช่นเดียวกับตามจุดกระจายหีบบัตร อุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอื่นทั้ง 15 เขตในจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ในการเปิดรับหีบบัตร บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการเตรียมจัดการเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อกระจายไปยังทั่วทุกหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา จะแบ่งช่วงเวลาการรับเป็น 2 ช่วงเวลา ภาคเช้า - บ่าย โดยช่วงเช้าจะเปิดให้คณะกรรมการประจำแต่ละหน่วยเลือกตั้งเดินทางไปรับอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ส่วนช่วงบ่ายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ขณะที่ความเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สส. ของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 ก.ค.2554 นี้ พลเอกวีรวุธ ส่งสาย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงว่า ขณะนี้ กกต.จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากกว่า 50,000 คน ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 32 อำเภอ รวม 4,269 หน่วย ซึ่งได้ทำการอบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยแล้ว

สำหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. จะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที โดย กกต.จังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะสามารถนับคะแนน พร้อมรวมผลคะแนนแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง และทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ในไม่เกินเวลา 21.00 น.ของคืนวันเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 และการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ตั้งเป้ามีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 75% ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,931,842 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 2,582,089 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 4,269 หน่วย มี 15 เขตเลือกตั้ง และมี ส.ส.ได้จำนวน 15 คน