พระราชทานสิ่งของหยื่อน้ำท่วมน่าน

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 เวลา 16:29 น.
พระราชทานสิ่งของหยื่อน้ำท่วมน่าน
พระบรมโอรสาธิราชฯและ สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาฯ พระราชทานสิ่งของยังชีแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้  ร.อ.ไพบูลย์  สุขเจตนี  รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ  เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ถุง  พร้อมด้วยน้ำนมจิตรลดาและนมเม็ดจิตรลดา ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  โดยแบ่งมอบให้ราษฎรบ้านหนองเต่า  ต.ม่วงตึ๊ด  อ.ภูเพียง  ที่บริเวณถนนใจกลางหมู่บ้านหนองเต่า  จำนวน 600 ถุง  และที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง อีกจำนวน  400 ถุง  พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร  มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร  กระจายในทุกพื้นที่ 15 อำเภอ 75 ตำบล 675 หมู่บ้าน  โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่อำเภอเมือง  อำเภอท่าวังผา  อำเภอปัว  และอำเภอเวียงสา  โดยทุกเส้นทางรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร  และพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยจึงได้พระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  โอกาสนี้ร.อ.ไพบูลย์  เป็นผู้แทนพระองค์  ได้ลงเรือยนต์ตรวจพื้นที่ประสบภัยด้วย

ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสำเริง  เอี่ยมสะอาด รองเลขาธิการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยที่อ.ปัว  ซึ่งราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าทะลักไหลเข้าในพื้นที่ไร่นา บ้านเรือนของราษฎร ของทั้ง   2  ตำบล ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  คือตำบลสถาน และตำบลไชยวัฒนา รวมทั้งหมดจำนวน 13  หมู่บ้าน  จำนวน 300  ชุด

ในการนี้การมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ ยังสร้างปราบปลื้มใจแก่เหล่าพสกนิกร และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดน่านตลอดมา