ขยายโครงการปิดทองหลังพระทั่วประเทศ

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 20:37 น.
ขยายโครงการปิดทองหลังพระทั่วประเทศ
4กระทรวงขยายโครงการปิดทองหลังพระ10จังหวัดหลังประสบความสำเร็จที่จ.อุดรธานี

มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำคณะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระ ประกอบด้วยผู้แทน 4 กระทรวง คือ นายพระนาย สุวรรณรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศุภชัย บานพันทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีระพันธ์ สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการนำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี , องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี , อบต.กุดหมากไฟ และราษฎรในพื้นที่ 134 ราย เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องในพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ที่สร้างมาตั้งแต่ 2550 ให้มีการพัฒนาภายใต้องค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริ เริ่มดำเนินการต้น ปี 2554 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ราษฎรร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และขณะนี้กำลังทำนาโดยไม่ต้อง ซื้อน้ำมันมาสูบน้ำเข้านา

มรว.ดิศนัดดา กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ จ.อุดรธานี จึงเตรียมขยายผลไปยังอีก 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ โครงการบริหารจัดการนำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องจากพระราชดำริ เป็นต้นแบบในการพัฒนา คือ ตราด สิงห์บุรี เพชรบุรี เชียงราย พิษณุโลก ยะลา ประจวบคีรีขันธ์ เลย เชียงใหม่ และน่าน  ขณะที่ จ.อุดรธานี ก็เตรียมต่อยอดโครงการออกไปยัง 20 อำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ โดยมี อ.บ้านผือ และ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีความคืบหน้ามากที่สุด