ไก่แช่ฟอร์มาลีน

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 10:22 น.
เรียกกันว่าเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วสำหรับซากไก่เน่าที่นำมาชำแระแล้วไปแช่ฟอร์มาลีน