แห่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตวันสุดท้าย

วันที่ 02 มิ.ย. 2554 เวลา 10:17 น.
พิษณุโลกลงทะเบียนนอกเขตวันสุดท้ายอื้อ

เมื่อเวลา 08.30 น. บรรยากาศที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก มีประชาชนจำนวนมากมาลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือ ส.ส.แบบแบ่งเขต ล่วงหน้า จังหวัดพิษณุโลก กันอย่างคึกคัก เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ทำให้ผู้ที่ทำงานในจังหวัดพิษณุโลก แต่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดต้อง เดินทางมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน

ว่าที่พันตรีวีรยุทธ์ ไวยพากษ์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วจำนวนกว่า 2,451 คนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาพนักงานห้างร้านต่างๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ที่เดินทางมาศึกษายังจังหวัดพิษณุโลก และคาดว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับน่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า300-400 คนทีเดียว โดยสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ก็จะเปิดให้บริการ3 ช่องทางเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มาขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตครั้งนี้

สำหรับปัญหาที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนหลายรายไม่เข้าใจในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไม่เข้าใจว่าเคยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตล่วงหน้ามาแล้วในปี 2550 และมีรายชื่ออยู่หรือไม่ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยให้บริการตอบคำถามว่ารายชื่อดังกล่าวจะยังติดอยู่จนกว่าจะมาถอนชื่อออกไปใช้สิทธิในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม และในส่วนของอำเภอเมือง จะมีการจัดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2554 นี้ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก