ปุระชัยขอพรย่าโมให้บ้านเมืองสามัคคี

วันที่ 01 มิ.ย. 2554 เวลา 13:04 น.
หัวหน้าพรรครักษ์สันติ กราบเท้าย่าโมขอพรให้บ้านเมืองกลับสู่ความสามัคคี

ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 พรรครักษ์สันติ ได้นำผู้สมัคร สส.ของพรรค ที่ลงสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ราย คือนายเมธัส รอตภัย ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 1 และ ร.อ.ศิริเกษ กุลประเสริฐ ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 7 นครราชสีมา เข้าสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งขอพรจากย่าโมดลบันดาลใจให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสามัคคีปกติกสุขอีกครั้ง
 
ทั้งนี้หลังจากนั้นได้นำผู้สมัครเดินแจกแผ่นพับใบปลิวหาเสียงแก่ประชาชน สามล้อรับจ้าง พ่อค้าแม่ค้ารถเข็นภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยร.ต.อ.ปุระชัย  ได้ชูนโยบายสร้างความสมานฉันท์ความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบ เพื่อขอโอกาสจากประชาชนให้เลือกผู้สมัครของพรรคเข้าไปทำหน้าที่ในสภา โดยพรรครักษ์สันติจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจและปูพื้นฐานทางการเมืองของพรรคต่อไปในอนาคต
 
นอกจากนี้ร.ต.อ.ปุระชัย ยังให้ความเห็นกรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นป้ายโหวตโน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการขัดกับระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิที่จะขึ้นป้ายในลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะการนำรูปของบรรดาเสือสิงห์กระทิงแรด ใส่สูท เปรียบเสมือนการโจมตีพรรคการเมืองต่างๆ
 
"ทั้งๆที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่พรรคการเมือง ดังนั้นในเรื่องนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับกฏหมายการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะส่วนตัวแล้วมองว่าการกระทำนี้น่าจะมีความผิดทางกฏหมาย"หัวหน้าพรรครักษ์สันติ กล่าว