logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
สนามเมืองช้างสุรินทร์คึกคัก

สนามเมืองช้างสุรินทร์คึกคัก

24 พฤษภาคม 2554

8 พรรคใหญ่และเล็ก แห่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยศึกเลือกตั้ง ส.ส.เมืองช้างคึกคัก

8 พรรคใหญ่และเล็ก แห่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยศึกเลือกตั้ง ส.ส.เมืองช้างคึกคัก

บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ของเขตเลือกตั้งที่ 1-8 จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 พ.ค.54 ภายในหอประชุม จ.สุรินทร์  โดยวันนี้เป็นวันแรก มีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 ,พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ,พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10 ,พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21 ,พรรคแทนคุณแผ่นดิน เบอร์ 17 ,พรรคเสรีนิยม เบอร์ 22 ,พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2 และพรรคไทยพอเพียง เบอร์ 11  ส่งผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสาร หลักฐานการสมัคร แก่คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ในแต่ละเขต เลือกตั้งตั้งแต่เช้าอย่างคึกคัก

 ซึ่งบรรยากาศการรับสมัคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายเสริม  ไชยณรงค์  ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการรับรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.สุรินทร์ และ นายวิชัย ทัศนเศรษฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์ ร่วมในพิธีเปิดการรับสมัครและร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้

ถึงแม้จะมีกองเชียร์กลุ่มคนเสื้อสีน้ำเงิน จากพรรคภูมิใจไทย และ กลุ่มคนเสื้อแดง นปช.สุรินทร์ ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย  มารอเชียร์อยู่รอบหอประชุมจังหวัดสุรินทร์จำนวนมากก็ตาม แต่ก็ต้องอยู่ในความสงบและต้องเก็บป้ายหาเสีย สนับสนุนไว้ก่อน และห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงเชียร์ดังรบกวน เพราะจะผิดกฏหมายเลือกตั้ง จนกว่าการรับสมัครจะเสร็จสิ้น กองเชียร์แต่ละฝ่ายจึงสามารถที่จะส่งเสียงเชียร์ได้  และหลังจากสมัครเสร็จกองเชียร์แต่ละฝ่ายต่างพากันนำดอกๆไม้และพวงมาลัยมาคล้องมอบให้กับผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุน จนผู้สมัครหลายรายได้รับคล้องพวงมาลัยจนเต็มคอแทบจะมองไม่เห็นหน้ากันเลยทีเดียว

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ อ.เมือง(เฉพาะ ตำบลนอกเมือง,ตระแสง,สวาย,เฉนียง,นาบัว,เทนมีย์,ตาอ็อง,สำโรง,สลักได,ราม,บุฤษี,เมืองทีและเทศบาลตำบลเมืองที,อำเภอปราสาท(เฉพาะตำบลเชื้อเพลิง,ทมอ,และโคกยาง จ.สุรินทร์ )

ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 , นายคำสิงห์  ชอบมี พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10, นายกุลยุทธ  เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 , นายบุญติด  สุรประพจน์ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21 ,นายสุพร  วัฒนาเอี่ยวสกุล พรรคแทนคุณแผ่นดิน เบอร์ 17

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมือง(เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์,คอโค,ท่าสว่าง,เพี้ยะราม,กาเกาะ,ตั้งใจ,นาดี,แกใหญ่และแสลงพันธ์,อำเภอเขวาสินรินทร์,อำเภอศีขรภูมิ(เฉพาะตำบลแตล,ช่างปี)ผู้สมัคร คือ  นายคราศรี  ลอยทอง พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10 ,นายกิตติศักดิ์  รุ่งธนเกียรติ  พรรคภูมิใจไทย  เบอร์ 16,นายสาโรช  มีพร้อม  พรรคไทยพอเพียง เบอร์ 11,นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอชุมพลบุรี,อำเภอท่าตูมและอำเภอรัตนบุรี(เฉพาะตำบลกุดขาคีม)ผู้สมัครคือ นางสุรีย์  จุไรวรรณสุทธิ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21,นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ,นายสุริยะ  ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอรัตนบุรี(ยกเว้นตำบลกุดขาคีม) ,อำเภอสนม,อำเภอโนนารายณ์และอำเภอสำโรงทาบ(ยกเว้นตำบลกระออม) ผู้สมัครคือ นางกรรณิกา  เจริญพันธ์  พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 11 ,นายสาธิต  เทพวงศ์ศิริรัตน์  พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16, นายองอาจ  โสรถาวร พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10 และนายตี๋ใหญ่  พูลศรีธนากุล  พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอจอมพระ,อำเภอศีขรภูมิ(เฉพาะตำบลหนองบัว,คาละแมะ,เขวาใหญ่,ตรึม,หนองเขวา,นารุ่ง,ยางและกุดกวาย,อำเภอสำโรงทาบ(เฉพาะตำบลกระออม) ผู้สมัคร คือ นางรัฐาพร  สนใจ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21,นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ,นายยรรยง  ร่วมพัฒนา  พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 ,นายศุรวิทฐ์  ศิริพาณิชย์ศกุนต์ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอศีขรภูมิ(เฉพาะเทศบาลตำบลระแงง,เทศบาลตำบลผักไหม,ตำบลระแงง,จารพัต,ตรมไพรและตำบลหนองเหล็ก)อำเภอลำดวน,อำเภอศรีณรงค์,อำเภอสังขะ(เฉพาะตำบลทับทัน,ขอนแตก,พระแก้วและตำบลตาคง  ผู้สมัคร คือ  นายเชาวรัตน์  หล่อกิตติวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10 ,นาธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 11 ,นางฟาริดา สุไลมาน พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 และ จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ไชยศีรษะ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอบัวเชด,อำเภอสังขะ(เฉพาะเทศบาลตำบลสังขะ,ตำบลสังขะ,บ้านชบ,ดม,เทพรักษา,ตาตุม,บ้านจารย์,สะกาดและตำบลกระเทียม),อำเภอกาบเชิง(เฉพาะเทศบาลตำบลกาบเชิง,ตำบลตะเคียน,คูตันและตำบลด่าน),อำเภอปราสาท(เฉพาะ เทศบาลตำบลกันตรวจระมวล,และตำบลบ้านไพร) ผู้สมัครคือ นายเลิศศักดิ์  ทัศนเศรษฐ์  พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16 ,นายเทศ  ปานทอง พรรคเสรีนิยม เบอร์ 22,นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ,นายเอกพงษ์  มณีทับ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21 และนางรัตตวลี  จันทร์สองสี  พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอพนมดงรัก,อำเภอปราสาท(เฉพาะเทศบาลตำบลกังแอน,เทศบาลนิคมปราสาท,ตำบลกังแอน,ปราสาททะนง,ไพล,ประทัดบุสมุดทุ่งมน,ปรือ,ตานี,โชคนาสาม,โคกสะอาด,บ้านพลวง,หนองใหญ่และตำบลตาเบา)อำเภอกาบเชิง(เฉพาะตำบลแนงมุด และตำบลโคกตะเคียน) ผู้สมัคร คือ นายศุภรักษ์  ควรหา  พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16,นางมลิวัลย์  ธัญญสกุลกิจ  พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21 และนายชูศักดิ์  แอกทอง พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมาลงสมัครในเขตที่ยังไม่ได้ลงสมัครเพิ่มเติมอีกในวันพรุ่ง

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 8 คน ประชาชนมีสิทธิ์ เลือกตั้ง จากข้อมูลของ กกต.สุรินทร์ ณ เดือนธันวาคม 2553 จำนวน 1,381,761 คน จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยแต่ละเขตเลือกตั้ง 172,720 คน  มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2,066 หน่วยเลือกตั้ง

นายวิชัย ทัศนเศรษฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุรินทร์ มั่นใจว่า จะมีประชาชน เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 70% และจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม ทุกพรรคการเมือง

นายเสริม ไชยณรงค์ ผวจ.สุรินทร์ กำชับการทำงานของข้าราชการ ให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างดีที่สุด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรม แก่ทุกพรรคการเมือง และชื่นชมการทำงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ทำหน้าที่ ได้ดี และมีความพร้อม ในการรับสมัครเลือกตั้ง อย่างดี และทางฝ่ายปกครองก็จะสนับสนุน บัญชีรายชื่อ ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้มีความถูกต้อง และไม่ตกหล่น  พร้อมเชิญชวนประชาชนและเยาวชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ทุกคนด้วย เพื่อหาคนดีไปเป็นตัวแทนปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนต่อไป

 

สนามเมืองช้างสุรินทร์คึกคัก