สนามเมืองกรุงเก่าวันแรก4พรรคส่งผู้สมัคร

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 11:55 น.
สมัคร ส.ส.วันแรก ที่อยุธยาคึกคัก 4 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร โดยเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประทศไทย ส่งครบ 5 เขต ขณะที่ ชาติไทยพัฒนา ส่ง แค่ 2 เขต

ที่ศาลากลาง จ.พระนครศรีอยุธยาพบว่าเป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พระนครศรีอยุธยาแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  5 เขตซึ่งพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดากองเชียร์ของแต่ละพรรคส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทย ที่เป็นแชมป์เก่าอดีต ส.ส.ถึง 4 คน ,พรรคชาติไทยพัฒนา อดีต ส.ส. 1 คน , พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาวนาไทยซึ่งพบว่าผู้สมัครและกองเชียร์เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครพร้อมชูป้ายและเตรียมพร้อมรถหาเสียงติดแผ่นป้ายอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามพบว่ามีตำรวจมาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยซึ่งไม่พบเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันออย่างใด

อย่างไรก็ตามการยื่นเอกสารสมัครผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองตกลงกันว่าให้สิทธิ์พรรคที่มาลงทะเบียนยื่นสมัครให้ยื่นเอกสารสมัครเป็นพรรคแรกและเรียงตามลำดับกันไป

โดยพรรคเพื่อไทยยื่นเอกสารสมัครเป็นพรรคแรก โดย นายวิทยา บุรณศิริ อดีตประธานวิปฯฝ่ายค้าน นำทีมผู้สมัครอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 4 คน และอดีต ส.จ.  1 คน ลงสมัคร ส.ส.ครบทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล  อดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พระนครศรีอยุธยาหมายเลข 1  , นายพ้อง ชีวานันท์ อดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 1  , นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลอดีต ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 1, นายวิทยา บุรณศิริ อดีตประธานวิปฯฝ่ายค้าน ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 1 และ นายองอาจ วชิรพงษ์ อดีตส.อบจ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 1โดยพรรคเพื่อไทยประกาศขอคะแนนจากประชาชน เพื่อชัยชนะทั้ง 5 เขตในจังหวัดโดยหวังให้ ส.ส.ทั้งจังหวัดเป็นของพรรคเพื่อไทย

จากนั้นผู้สมัครจากพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประทศไทยเดินทางเข้ามาสมัครเป็นพรรคลำดับที่ 2  ได้หมายเลข 19 ประกอบด้วยนางกุลวิพัฒน์  ผิวแดง  ลงสมัครเขต 1  ,  นางสมควร  แพทธิ์สิทธิ์ ลงสมัครเขต 2    ,  นายวิชา  กลับเป็นสุข ลงสมัค ลงสมัครเขต 3  , นางสมศรีสาระชาติ   ลงสมัครเขต 4   ,   นางกาญจน์มณี  ทรัพย์พันธ์   ลงสมัครเขต 5

ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา  เดินทางเข้ามาสมัครเป็นลำดับที่ 3 ได้หมายเลข 21ส่งผู้สมัคร จำนวน 2 เขต  คือ  เขต 1 นายเกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร  อดีตส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคชาติไทยพัฒนา และอดีต รมช.คมนาคม  ลงสมัครส.ส.เขต 1 พระนครศรีอยุธยา  และ นายนพพร วณิชวรพงศ์อดีตรองนายกเทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา  ลงสมัครเขต 5

และพรรคประชาธิปัตย์  เดินทางเข้ามาสมัครเดินทางเข้ามาสมัครเป็นลำดับที่ 4  ได้หมายเลข 10 โดยส่งครบทั้งหมด  5เขต  ประกอบด้วย  นายสุทัศน์  อติโจนสกุล ลงสมัครเขต 1,  นายสมบัติ ทัพประยูรลงสมัครเขต 2 ,  นายสมบูรณ์  มีนาค ลงสมัครเขต 3 ,   นายอดุลย์  ดาวเรือง  ลงสมัครเขต  4 และ  นายอุทัย ภู่เจริญ  ลงสมัครเขต 5