ผู้ว่ากทม.ล้างรร.ก่อนเปิดเทอม

วันที่ 15 พ.ค. 2554 เวลา 13:37 น.
ผู้ว่าฯกทม.นำทีมล้างโรงเรียนก่อนเปิดเทอมย้ำติดตั้งกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยทั้ง436แห่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) พร้อมคณะผู้บริหารกทม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมล้างทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพสะอาดและร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในโรงเรียน โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ครัวและบริเวณโดยรอบโรงเรียน การจัดการขยะมูลฝอยและของเหลือใช้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค รวมถึงห้องน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเฮชเอเอส(HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ พอเพียง สะอาด และปลอดภัย การจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และร่มรื่นในห้องเรียน โรงเรียน และบริเวณโดยรอบ รวมทั้งดูแลครอบคลุมถึงความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร น้ำดื่มและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า กทม.มีนโยบายในการดูแลนักเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 436 แห่ง อย่างครบวงจร ทั้งด้านการศึกษา การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สำคัญคือการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมอันเกี่ยวกับการเรียน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 18 พ.ค.2554

นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีโดยรวมในโรงเรียนแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลมาตรฐานของบุคลากรในโรงเรียนให้ควบคู่กันไป และควบคุมความปลอดภัยภายในโรงเรียนด้วย โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับความปลอดภัยที่ดีอย่างแน่นอน