พระราชทานดอกไม้เยี่ยมหลวงพ่อคูณ

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 17:34 น.
ในหลวง-ราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมอาการอาพาธหลวงพ่อคูณที่รพ.มหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญสำนักพระราชวัง ผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญแจกันดอกไม้และดอกไม้พระราชทานถวายแด่พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งนอนพักรักษาอาการอาพาธวัณโรคปอดที่ห้อง 9821 ชั้น 8 หอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
ทั้งนี้ หลวงพ่อคูณได้เอนที่นอนลุกนั่งและใช้มือขวาแตะรับแจกันดอกไม้พระราชทานด้วยสีหน้าเรียบ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพญ.สุวรรณี ตั้งวีระพรพงษ์ รองผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายพยัคฆพันธ์ โพธิแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนนายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.นครราชสีมา คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชฯตั้งแถวต้อนรับโดยพร้อมเพียงกัน
 
นายไพศาล กล่าวกับหลวงพ่อคูณว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำดอกไม้พระราชทานพร้อมแจกันมาถวายพระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ทรงติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา