ใต้วิกฤตข้าวขาดแคลน

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 14:45 น.
ชาวใต้เผชิญวิกฤตข้าวขาดแคลน ต้องสั่งซื้อข้าวสารจากภาคกลางและภาคอีสานมาบริโภค

นายทวิชาติ  จุลละพราหมณ์  ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา  (ธกส.)  กล่าวว่า   เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 8 จังหวัด ผลิตข้าวเปลือกบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลา และลุ่มแม่น้ำปากพนัง ได้ประมาณ 552,281 ตัน  ผลิตเป็นข้าวสารได้ประมาณ 368,187 ตัน ผลพวงจากน้ำท่วมใหญ่ ทำให้ความต้องการของประชากรมีไม่เพียงพอต่อผลผลิต ต้องสั่งซื้อข้าวสารจาก ภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาบริโภคอีกประมาณ 141,103 ตันต่อปี
 
ด้าน นายจักรกฤษณ์ สามัคคี  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า  สำหรับข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ที่ขึ้นทะเบียน จีไอ. โดยการรับรองของกรมการข้าว กระทรวงเกษตร  ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 15,000 บาท และที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เก็บเกี่ยวด้วยมือ ราคา  20,000 บาท ต่อเกวียน  ขณะที่ข้าวสังข์หยด ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จีไอ.   ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 11,000 – 12,000 บาท ต่อ เกวียน
 
“ปีนี้ มั่นใจว่าราคาข้าวจะขยับสูงขึ้น แต่คงไม่ถึงกับที่รัฐบาลประกันไว้ที่  10,000 บาทต่อ เกวียน ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวไต่อยู่ที่ประมาณ 7,000  -  8,000 บาทต่อเกวียน  ซึ่งรัฐบาลต้องชดเชยให้กว่า 1,000-2,000 บาทต่อ เกวียน อย่างไรก็ตามปีนี้ต้นทุนการทำนาพุ่งขึ้นกว่า 10% จากราคาต้นทุนผลิตเดิมอยู่ที่ 3,800 บาทต่อไร่" นายจักรกฤษณ์ กล่าว