กทม.เผยโพลคนกรุงไม่ปลื้มตลาดสด-หาบเร่ไร้ระเบียบ

วันที่ 09 พ.ค. 2554 เวลา 15:21 น.
กทม.ฟุ้งโพลคนกรุงพึงพอใจผลงานเกือบ 80% แต่ยังพบส่วนใหญ่ไม่พอใจตลาดสด-หาบเร่แผงลอยไร้ระเบียบ

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว กทม.ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบาย กทม.ในปีงบประมาณ 2554 โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก เฉลี่ย 3.19 คะแนน จาก 4.00 คะแนน หรือคิดเป็น 79.7% โดยจำแนกตามด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา 3.25 สุขภาพ 3.24 ความปลอดภัย 3.20 สิ่งแวดล้อม 3.16 การจราจร 3.15 และด้านเศรษฐกิจ 3.14 คะแนน

ทั้งนี้ เขตที่มีประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 5 เขต ประกอบด้วย หนองแขม 3.43 บางขุนเทียน 3.38 ทวีวัฒนา 3.36 คันนายาว 3.30 และพระโขนง 3.30 ส่วนเขตที่ประชาชนพอใจน้อยที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ ดินแดง 2.92 พญาไท 3.01 จอมทอง 3.04 คลองเตย 3.05 และดุสิต 3.08

"แม้ผลการสำรวจจะอยู่ในระดับที่พึงพอใจ แต่ประชาชนก็ยังมีความต้องการให้ กทม.แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับถนน ความไม่มีระเบียบของตลาดสด หาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง และปัญหาเรื่องไม่มีการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณตลาดสด"โฆษก กทม. กล่าว

อย่างไรก็ตาม กทม.จะทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนอีกครั้งในเดือน ส.ค.ปีนี้