ราษฎรเครียมภัยสู้รบตาย2ศพ

  • วันที่ 01 พ.ค. 2554 เวลา 18:51 น.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค2ส่วนหน้าเผยราษฎรสุรินทร์ในศูนย์อพยพตาย2ศพสาเหตุเครียดจากภัยสู้รบที่ชายแดนไทย-เขมร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 2 ส่วนหน้า แจ้งว่า มีประชาชนผู้อพยพเสียชีวิตที่ศูนย์อพยพ 2 ราย คือ1.นางสาวเรอยา แสงตะวัน อายุ 42 ปี ที่ศูนย์อพยพเทศบาลนิคมปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 2. นางทอง ขันติวงค์ อายุ 76 ปี เสียชีวิตที่รพ.อำเภอปราสาท

ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิต รายแรกเกิดจากความความเครียด กับเหตุการณ์สู้รบที่ชายแดน และมีโรคประจำตัว ส่วนรายที่ 2 เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว และซึมเศร้าจากการต้องอพยพหนีภัยสู้ออกจากบ้านเรือนมานาน
         

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ