น้ำท่วม8จังหวัดใต้ตายแล้ว11

วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 10:46 น.
ปภ.ปรับเพิ่มพื้นที่ประสบอุทกภัยใต้เป็น 8 จังหวัด พบตายพุ่ง11ราย ประชาชนเดือนร้อนนับแสน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ มีพื้นที่ประสบภัย 8 จังหวัด 80 อำเภอ 536 ตำบล 3,464 หมู่บ้าน ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ และพังงา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 257,786 ครัวเรือน 716,110 คน ผู้เสียชีวิต 11 ราย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 7 ราย พัทลุง 1 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง