รถไฟใต้งดวิ่ง

วันที่ 29 มี.ค. 2554 เวลา 10:29 น.
น้ำท่วมใต้ ทำรถไฟเส้นทางกรุงเทพ-ตรัง งดวิ่ง หลังจากเกิดน้ำท่วมรางที่ทุ่งสง นครศรีธรรมราช  ขณะที่เครื่องบินต้องขนถ่ายผู้โดยสารมาขึ้นลงที่ตรัง ด้านรฟท.ประกาศเดินรถไฟสายใต้แค่ชุมพร

นายบุญยวง จีบโจง นายสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า  ได้ประกาศงดวิ่งรถไฟเส้นทางกรุงเทพ-ตรัง และตรัง-กรุงเทพฯ  จากสถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มายังสถานีกันตัง และสถานีตรัง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดวันละ 4 ขบวน  เนื่องจากน้ำได้ท่วมรางรถไฟในบริเวณจุดซ้ำซาก  พื้นที่ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีระดับน้ำสูงเหนือรางประมาณ 30 เซนติเมตร

ดังนั้น จึงทำให้ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ-ตรัง และขบวนรถด่วน กรุงเทพ-กันตัง  ต้องไปจอดอยู่ที่สถานีชุมทางทุ่งสง และขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถบัสมาสู่สถานีปลายทาง  ทั้งนี้ หากผู้โดยสารรายใดที่ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อจะไปกรุงเทพฯ  โดยขบวนรถไฟจากสถานีตรัง และสถานีกันตัง นั้น  สามารถมาคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวน หรือเลื่อนวันเดินทางได้ตามที่ต้องการ  ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย จะกลับมาเปิดเส้นทางเดินรถได้อีกครั้ง  ก็ต่อเมื่อระดับน้ำที่ท่วมรางรถไฟในจุดดังกล่าว ได้ลดลงจนเป็นปกติแล้ว

ขณะที่ นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ ได้แจ้งว่า  สายการบินนกแอร์ ได้ร่วมกับ บขส. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยการจัดให้มีบริการรถ บขส. เชื่อมระหว่างท่าอากาศยานตรัง กับท่าอากาศนครศรีธรรมราช โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์  ส่วนผู้ซื้อตั๋วนกแอร์แล้วต้องการจะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ  ก็สามารถ check in ที่รถ บขส. เพื่อมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานตรัง ได้เช่นเดียวกัน

ส่วนสายการบินวัน-ทู-โก แจ้งมาว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้สนามบินนครศรีธรรมราช จำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราวนั้น  สายการบินได้ดำเนินงานช่วยเหลือผู้โดยสาร  ด้วยเที่ยวบินพิเศษดอนเมือง-กระบี่-ดอนเมือง  ในวันที่ 30 มีนาคม และ 1 เมษายน 2554  ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถขนส่งได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  นอกจากนั้น ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางนครศรีธรรมราช  ยังสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ภายใน 30 วัน  หรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปที่จังหวัดตรัง และหาดใหญ่ ก็ได้

การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ทุกขบวน ยกเว้นขบวน 43 และขบวน 39 เดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีชุมพรเท่านั้น โดยไม่มีการขนถ่ายผู้โดยสาร เนื่องจากเส้นทางต่อจากนั้นประสบอุทกภัยอย่างหนัก โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถไฟสายใต้ทุกขบวน หรือต้องการยกเลิกการเดินทางไปภาคใต้ในช่วงนี้ สามารถติดต่อรับเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาทุกสถานี