สกลนครแล้งหนักนาข้าวพัง1.2หมื่นไร่

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 13:53 น.
ภัยแล้งถล่มเมืองสกลนครนับร้อยครัวเรือนเดือดร้อน-ข้าวนาปรังยืนต้นตายแล้ว 1.2 หมื่นไร่วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน

สถานการณ์ภัยแล้งถล่มหนักในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอ.เมือง จ.สกลนคร ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและนาข้าวปรังยืนต้นตายแล้ว 1.2 หมื่นไร่ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ชาวบ้านเคยสูบน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแห้งขอดอย่างรวดเร็วจึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

ด้านนายอำนาจ  ผการัตน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว  5 อำเภอ พร้อมเร่งขุดลอกคูคลองให้น้ำได้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และนำน้ำสะอาดไปแจ้งจ่ายให้กับราษฎรที่เดือดร้อน ส่วนแผนระยะยาว ทางจังหวัดจะเพิ่มงบประมาณในปีหน้า เป็นต้นไป เพื่อสร้างฝายเพิ่มอีกกว่า 200 แห่ง