"โรคเสธฯ แดง" ระบาดพัทลุงทหารตบเท้าปฎิญาณตน

วันที่ 02 ก.พ. 2553 เวลา 22:51 น.
กำลังพลพัทลุงกว่า 500 นาย จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีวินัย พ.ท.สมคิด ชูเผือก ผู้บังคับการกองพันหารช่างที่ 401     เป็นประธานพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีวินัยของกองทัพ    และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก      โดยมีกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 401 และ 402 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในค่ายอภัยบิรักษ์    เข้าร่วมพิธีกว่า 500 นาย โดยมีการนำป้ายข้อความที่ระบุถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ ที่ค่ายอภัยบริรักษ์     อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง      พ.ท.สมคิด  ชูเผือก   กล่าวว่า     หลังจากเกิดสถานการณ์ของความคิดที่แตกต่างของทหารบางกลุ่ม   บางนายในกองทัพ   ทำให้กองทัพ    ต้องได้รับความเสื่อมเสียเกียรติภูมิ และอาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ทหาร       ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่สมควรอย่างยิ่งของทหารในกองทัพ     ทหารแห่งกองทัพไทย    มีความภูมิใจในเครื่องแบบและเกียรติ   ดังนั้น ทหารทุกนายที่มากล่าวคำปฏิญาณตนในวันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารในทุกระดับ   ทั้งนี้กองทัพพร้อมที่จะต่อสู้และยืนหยัดในการปกป้องเกียรติภูมิของทหาร และร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ ตามแนวทางของคำขวัญกองทัพบกที่ว่า เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน  นอกจากนี้ทหารที่ร่วมพิธียังระบุถึงพฤติกรรมของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม    ไม่ควรเอาแบบอย่าง และไม่เคยมีมาก่อนในกองทัพไทย.