ตบเท้าปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีสถาบันทหาร

วันที่ 02 ก.พ. 2553 เวลา 22:31 น.
ทหารบุรีรัมย์ตบเท้าปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีสถาบันทหาร

เหล่าทหาร จากจังหวัดทหารบุรีรัมย์  และกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน 4 ) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกว่า 1,000 นาย  ได้ร่วมกันแสดงพลังปกป้องสถาบันทหาร  พร้อมประณามการกระทำของทหารบางนายที่ไม่เคารพ  และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร   ที่ได้กระทำการอันไม่สมควรต่อผู้บังคับบัญชา  และกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกองทัพ  

ทั้งนี้ขอให้ยุติการกระทำดังกล่าว   เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับกำลังพลทุกนาย   พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ   ในการที่จะต่อสู้ยืนหยัด  เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของเหล่าทหารหาญ     นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนจะร่วมกันปกป้องสถาบันกองทัพ  ชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตราบจนชีวิตจะหาไม่

พลตรี วิชัย    แชจอหอ   ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  กล่าวว่า  การแสดงพลังของเหล่าทหารทั้ง 2 กองพันในครั้งนี้   ก็เพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีสถาบันทหาร  หลังจากมีทหารบางนายได้ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม   พร้อมให้คำมั่นว่าเหล่าทหารทุกนายจักเป็นทหารที่ดีมีวินัย และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และจักเคารพปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารตลอดไป