การแสดงแสงเสียง “สงคราม 9 ทัพ”

วันที่ 18 ก.พ. 2554 เวลา 20:58 น.
ภาพบรรยากาศ การแสดงแสงเสียงเรื่อง "สงครามเก้าทัพ ตอน วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า" ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ บ้านโป่งปัด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราชาวไทยมีความผูกพัน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต 

โดยถ่ายทอดเรื่องราวจากมหาวีรกรรมปกป้องบ้านเมืองของกองทัพไทย ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชจักรีวงศ์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นการรบที่ข้าศึกพ่ายแพ้ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์ กับการแสดงละครแสงเสียง บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนสมรภูมิรบจริงกลางหุบเขาทุ่งลาดหญ้า อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ มีความยิ่งใหญ่ตระการตา และ สมจริงทั้งในด้านการสร้างฉาก การใช้ช้าง-ม้าจริง และแสงสีที่อลังการวิจิตรงดงามโดยจะเปิดแสดงทั้งหมด 9 รอบ ทุกวัน ตั้งแต่ 19.30-21.00 น. ระหว่าง 17 - 25 กุมภาพันธ์  2554 นี้

ภาพ – ณัฏฐ์ฐิติ  อำไพวรรณ