ชาวพุทธ 3 จังหวัดใต้เวียนเทียนกลางวัน

วันที่ 18 ก.พ. 2554 เวลา 20:07 น.
3 จังหวัดภาคใต้ หวั่นเหตุไม่สงบ จัดเวียนเทียนในช่วงเวลากลางวัน

เมื่อเวลา 11.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวยะลา  ทั้ง ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา  และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ วันมาฆบูชา ” ที่วัดเวฬุวัน  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์และระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยจัดช่วงเที่ยงเพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญกันที่วัด

ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและสืบสานวัฒนธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับวัดที่อยู่ในแต่ละอำเภอก็ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงบ่ายเช่นกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ห่างไกลมาร่วมเวียนเทียนได้โดยไม่เสี่ยงกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังจัดชุดลาดตระเวน ออกตรวจสอบเส้นทางเข้าออกในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนของชาวไทยพุทธ รวมถึงรอบบริเวณวัดในพื้นที่13อำเภออย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้าบริเวณวัดเพื่อตรวจสอบบุคคล สัมภาระ  และยานพาหนะ ทุกคันที่เข้าไปยังบริเวณวัดเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น  ด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ก็พร้อมใจกันร่วมเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกทางหนึ่ง โดยต่างยอมรับว่าการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่วนหนึ่งคือต้องการให้พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเกิดการแตกแยกกัน ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโดยเฉพาะในห้วงของวันที่เกี่ยวข้องกับศาสนายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบจนทำให้เกิดความหวาดระแวงกันของประชาชนในพื้นที่และบานปลายจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น