อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 21:12 น.

ชาวทุ่งสงเมืองคอนจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานที่วัดเขาปรีดี เปิดให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา

นาย ธัชพงษ์ แผ่ความดี นายอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และพระครูจารุวรรณโสภิต เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา ขึ้นขบวนรถแห่จากปั๊มน้ำมันถาวร ไปในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและอัญเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกที่วัดเขาปรีดี โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นับพันคนเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

คณะกรรมการศูนย์รวมรักษ์พระบรมสารีริกธาตุนานาชาติ เทพทองพระราชทาน โดยอาจารย์โหร ดร. พุทธพร แข็งแรง ประธานศูนย์รวมรักษ์พระบรมสารีริกธาตุนานาชาติ ได้ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปยังประเทศต่างๆกว่า 38 ประเทศ คณะกรรมการได้เสนอรายชื่อวัดต่างๆในประเทศไทยเพื่อขอพิจารณารับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลมาฆบูชา 2554

นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้พิจารณาและมีมติให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากอำเภอทุ่งสงมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หลากหลายสาขาอาชีพ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีความเลื่อมใส ศรัทธา และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ