ขู่ระดมชาวนาบุกทำเนียบแก้ปัญหาหนี้สิน

  • วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 15:14 น.

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯยื่นหนังสือผ่านผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้สินหากยังไม่ได้รับคำตอบจะระดมชาวนาบุกทำเนียบวันที่ 14 ก.พ.นี้

นางปิ่นแก้ว แก้วสุขแท้  ประธานกลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนา อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเอนก  น้อยแสง  แกนนำกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองเสือ อ.เมืองประจวบฯ นำกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 200 คน ชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสื่อผ่านผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกมารับหนังสือ

นางปิ่นแก้ว กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 5 ปี ระหว่างปี 2555 – 2559 โดยขอทราบผลการพิจารณาตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 13 ก.พ.นี้ หากยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอนจากนายกรัฐมนตรี จะระดมกำลังเกษตรกรทั่วประเทศ เดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่ 14 ก.พ.เพื่อร่วมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 
 
ด้านนายวีระ กล่าวว่า จะส่งหนังสือของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผ่านไปทางกระทรวงมหาดไทยถึงนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด พร้อมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรที่เดินทางมา ทำให้ได้รับความพึงพอใจและเดินทางกลับไปในเวลาต่อมา 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ