โพลเผยคนใต้พอใจผลงานรัฐบาลน้อย

  • วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 19:18 น.

หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจประชาชน14จังหวัดภาคใต้พอใจการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าของรัฐบาลน้อย ไม่ถึงมีคนครึ่งถูกใจประชาวิวัฒน์ 

หาดใหญ่โพล โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการควบคุมราคาสินค้าต่างๆ ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ จาก 1,197 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 42.9 พอใจการแก้ปัญหาสินค้าปรับราคาสูงขึ้น อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยร้อยละ 51.7 เห็นว่า ปัญหาสินค้าปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนมากที่สุด

ร้อยละ 57.8 เห็นว่า ปัญหาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบมากกว่าปัญหาราคาน้ำมันปาล์มแพง ขณะที่ร้อยละ 45 พอใจนโยบายประชาวิวัฒน์ สร้างมาตรการของรัฐบาลอภิสิทธิ์ และร้อยละ 32.2 ไม่พอใจนโยบายดังกล่าว

ผลการเปรียบเทียบนโยบายประชาวิวัฒน์ และนโยบายประชานิยม พบว่า ร้อยละ 58.7 เห็นว่า นโยบายประชาวิวัฒน์ เป็นนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า นโยบายประชานิยม ทั้งนี้ร้อยละ 47.9 คิดว่า การขายไข่ไก่แบบกิโล จะมีผลเสียต่อการซื้อไข่ไก่ของประชาชน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ