ชาวปัตตานีร่วมกิจกรรมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 15 ม.ค. 2554 เวลา 20:24 น.
ชาวกอลำปัตตานีร่วมจัดงานสืบสานวัมนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี

 

ชาวบ้านสะตากายอง ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง รู้รักสามัคคีระหว่างกัน โดยมี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผวจ.ปัตตานี มาเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และร่วมเป็นกรรมการชิมขนมอาซูรอ ที่ได้ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จึงสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างมาก

นายสาลี บือแน อีหม่ามประจำมัสยิดบ้านสะตากายอ กล่าวว่า ภายในงานเราได้มีการสาธิตการยิงธนูแบบโบราณ ที่ใช้ลูกกลมที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วนำไปตากแห้ง มีการแสดงการรำกริชศิลปะป้องกันตัวของคนมาลายูโบราณ มีการสาธิตการใช้เครื่องจับปลาโบราณเนื่องจากอนุชนรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นในสังคมปัจจุบัน สร้างความแปลกตาให้กับผู้เข้าร่วมงาน

นอกจากนั้น ยังมีการประกวดขนมอาซูรอ เพื่อเป็นร่วมลำลึกปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่ของมุสลิม 1431 และเพื่อร่วมรำลึกถึงเรื่องราวของนบีนุฮ์ ซึ่งได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของโลก จึงทำให้ประชาชนที่รอดจากภัยดังกล่าว เกิดความรัก ความสามัคคี มีการรวบรวมอาหารเพื่อร่วมกับรับประทานเป็นอาหารมื้อแรก หลังจากที่ต้องหนีภัยธรรมชาติในครั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมกลับมาร่วมกับสร้างจิตสำนึกในการที่จะสร้างความรู้รักสามัคคีกันยิ่งๆขึ้น