พิษน้ำมันแพงรถโดยสารวิ่งระหว่างอำเภอกับจังหวัดลดจำนวนเที่ยวลง

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:11 น.
พิษน้ำมันแพงรถโดยสารวิ่งระหว่างอำเภอกับจังหวัดลดจำนวนเที่ยวลง
นครราชสีมา - พิษน้ำมันแพงส่งผลให้รถโดยสารระหว่างอำเภอกับจังหวัดลดจำนวนเที่ยววิ่ง ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเดือดร้อน

หลังจากที่สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาของน้ำมัน ซึ่งสวนทางกับปริมาณของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ จนทำให้ผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวรถที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในแต่ละวันลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย จนทำให้ส่งผลกระทบไปยังผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างอำเภอที่ต้องอาจเดินทางล่าช้ากว่าปกติ

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 บริเวณท่ารถครบุรี-ระหานทราย ซึ่งเป็นรถที่วิ่งจากโคราชไปยังอำเภอระหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็นหนึ่งในบริษัทเดินรถที่มีการลดปริมาณเที่ยววิ่งในแต่ละวัน ซึ่งจากเมื่อก่อนจะมีรถออกจาก บขส.ทุกชั่วโมง ปัจจุบันเหลือเพียงวันละ 2 เที่ยว โดยที่ในวันเสาร์เหลือเพียงเที่ยวเดียว ซึ่งทางบริษัทเองได้มีการปรับลดเที่ยววิ่งตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาด แต่หลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายก็ต้องมาเจอกับปัญหาของน้ำมันแพงจนไม่สามารถที่จะเพิ่มเที่ยววิ่งได้ และจากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้โดยสารที่มารอใช้บริการได้รับผลกระทบในการเดินทางตามไปด้วย

ผู้โดยสารรายหนึ่งที่มารอขึ้นรถไปกลับไปยังอำเภอครบุรี บอกว่า ตนจะเดินทางกลับเยี่ยมแม่ที่ป่วยอยู่ที่อำเภอครบุรี ซึ่งปกติแล้วตนก็จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง แต่จากที่ช่วงนี้น้ำมันแพงตนเลยมาใช้บริการรถโดยสาร แต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาเที่ยวรถที่วิ่งมีน้อยเหลือวันละ 2 รอบ คือรอบเช้ากับเย็น ซึ่งทำให้ต้องเดินทางล่าช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้ แต่ตนก็เข้าใจเพราะรถโดยสารเองก็ไม่สามารถสู้กับราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นไม่ไหว.