เกษตรกรแปดริ้วหนุนชั่งกิโลขายไข่

วันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลา 13:20 น.
เกษตรกรแปดริ้วหนุนประชาวิวัฒน์นายกรัฐมนตรี ชั่งไข่ขายเป็นกิโล เชื่อราคาถึงผู้บริโภคถูกลงอย่างน้อย 4-5 สตางค์ต่อฟอง

นายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ์ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ส.สิริฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 12/4 ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวนโยบายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่มีมาตรการ การปรับเปลี่ยนการซื้อขายไข่ไก่ จากการคัดไข่ขายเป็นเบอร์ จาก เบอร์ 0-5 ให้เปลี่ยนมาเป็น การชั่งไข่ขายเป็นกิโลกรัมแทน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ถูกต้องและยังไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรอีกด้วย

ทั้งนี้อย่างน้อยจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการคัดไข่ไก่ ที่มีต้นทุนอยู่ที่ฟองละ 4-5 สตางค์ และจะส่งผลให้ราคาไข่ไก่ลดลงได้ทันที หากมีการนำมาบังคับใช้ แต่ก็คาดว่ายังคงมีผู้ที่นิยมบริโภคไข่ไก่แบบคัดเบอร์อยู่อีกส่วนหนึ่ง เช่น ตามสถานประกอบการต่างๆ ที่จะนำไข่ไก่ไปแปรรูป และต้องใช้ไข่ขนาดตามเบอร์มาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม  โรงเรียน และร้านขายอาหารที่ยังต้องใช้ไข่ไก่เบอร์เดียวกันในแต่ละจาน