เมืองกาญจน์ขอตั้งสนามบินดึงนักท่องเที่ยว

วันที่ 18 มิ.ย. 2565 เวลา 19:54 น.
เมืองกาญจน์ขอตั้งสนามบินดึงนักท่องเที่ยว
กาญจนบุรี-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ฟื้นท่องเที่ยว หลังโควิด-19 ผู้ประกอบการเสนอตั้งสนามบินดึงนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.65 ที่ ห้องประชุมภีมวนา โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3, ดร.วรสุดา สุขารมณ์ หรือ ดร.จุ๊บ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร, ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับสมาคมการท่องเที่ยว สมาคมการกีฬา ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัญหาความต้องการที่ขอรับการสนับสนุนในพื้นที่

สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่จะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน โดยเฉพาะด้านนโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

ด้านจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความมั่นใจในมาตรการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมทั้งร้านอาหาร ที่พัก ที่ได้มาตรฐานและมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกด้วย

ส่วนของผู้ประกอบการได้มีการเสนอขอรับการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางกีฬา การส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถเข้าร่วมกับโครงการของรัฐ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้มากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจากชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังขอให้ผลักดันการตั้งสนามบินในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในการเดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี จะทำให้เพิ่มโอกาสการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากข้อเสนอที่ได้รับฟังจากผู้ประกอบการในด้านต่างๆ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมผลักดัน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนในเรื่องการให้มีสนามบิน ขอให้เป็นการเสนอของภาคประชาชนผ่านทางจังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส่งไปยังส่วนกลาง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีสนามบินของทางทหารเดิมอยู่แล้ว สามารถพัฒนานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการคมนาคมได้ โดยจะนำไปเสนอยังกระทรวงคมนาคมอีกทางหนึ่งด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะได้ลงแพบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ชมจุดก่อสร้างสกายวอร์คชมแม่น้ำสองสี ที่เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ที่ภาคประชาชนเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณบ้านลิ้นช้าง ที่จัดให้เป็นจุดจอดแพ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ พร้อมชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งบริเวณทั้งหมดจะส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในตัวเมืองกาญจนบุรีอีกด้วย