เปิดคำสั่งใหม่ ฉบับล่าสุด ภูเก็ตประเด็นถอดแมสก์

วันที่ 04 มิ.ย. 2565 เวลา 18:01 น.
เปิดคำสั่งใหม่ ฉบับล่าสุด ภูเก็ตประเด็นถอดแมสก์
ภูเก็ต-เปิดคำสั่งใหม่ ฉบับล่าสุด ภูเก็ตประเด็นถอดแมสก์ อนุญาตเฉพาะกิน-ดื่มออกกำลังกายและยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ภูเก็ต ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงคำสั่งยกเลิก ประกาศประเด็น "ถอดแมสก์" ภายใต้ 4 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1.ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม 2.ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 3.ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4.บริเวณชายหาด สวนสาธารณะหรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

โดยคำสั่ง จังหวัดภูเก็ต ล่าสุด ที่ 3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใช้ข้อความดังต่อไปนี้ คือ

ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยกเว้น ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง