กำชับปรับภูมิทัศน์งานพืชสวนโลกจ.อุดรธานีไม่กระทบประชาชน

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 12:15 น.
กำชับปรับภูมิทัศน์งานพืชสวนโลกจ.อุดรธานีไม่กระทบประชาชน
‘มนัญญา’ ชี้ธีมงานพืชสวนโลกอุดรธานี ชูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มน้ำสู่สายตาชาวโลก ย้ำทางผํู้ว่าฯการจัดสรรน้ำเสริมภูมิทัศน์ต้องไม่กระทบพื้นที่ประชาชน เชื่องานนี้ช่วยเงินสะพัด 3 หมื่นล้านบาท

น.ส.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  2569 จะมีการเปิดงานระหว่าง 1พ.ย.2569 -14 มี.ค.70 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด อำเภอเมืองอุดรธานี ในพื้นที่ 1,000 ไร่  ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับจังหวัดอุดรธานีดำเนินการ อย่างไรก็ตามบริเวณจัดงานจะมีพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ร่วมอยู่ด้วยดังนั้นจะนำความหลากหลายเหล่านี้มาเป็นหัวข้อหลักในการจัดงาน คาดว่าตลอด 134วันนั้นจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 32,000 ล้านบาท และหนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 20,000ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท

“หัวใจสำคัญของหัวข้อการจัดคือให้ชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดออกมาให้มากที่สุด  ซึ่งได้ย้ำกับทางจังหวัดว่าต้องระวังในขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ และในการส่งน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อรักษาระดับน้ำเสริมภูมิทัศน์ต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมชลประทานได้ชี้แจงว่าจะไม่กระทบและได้ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้ว  ซึ่งหลังจากการจัดงานแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสร้างรายได้ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง"

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ ให้ปรับจากที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อการส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดูแลภายหลังจบงาน โดยจังหวัดอุดรฯประชุมและมีมติเมื่อวันที่  5 เม.ย.  ดังนี้ 1. คำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569  และคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

2.ทำหนังสือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีการใช้พื้นที่จัดงานที่ทุ่งหนองแด ขอยกเว้นมติครม.เรื่องมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ  และ 3. การจัดทำร่าง TOR Master Plan โดยจังหวัดเชิญกรมวิชาการเกษตร กรมโยธาธิการและผังเมือง  หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมสถาปนิก นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  และกลุ่มนักออกแบบจังหวัดอุดรฯ ร่วมประชุม 2 ครั้งเมื่อกลางเดือนพ.ค.

นายระพีภัทร  จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ากรมฯพร้อมสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งงานด้านวิชาการ งานพืชสวน พืชไร่  ซึ่งในงานจะมีการจัดสวนนานาชาติกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยจะเชิญเข้าร่วม นอกจากนั้นกรมจะนำผลศึกษาคาร์บอนเครดิตในการกักเก็บคาร์บอน ในไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้ผล และพืชไร่ เสนอต่อที่ประชุมด้วย