เช็คยอด "โควิดวันนี้" ชลบุรี ติดเพิ่ม 112 ATK อีก 1,315 ราย

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 06:51 น.
เช็คยอด "โควิดวันนี้" ชลบุรี ติดเพิ่ม 112 ATK อีก 1,315 ราย
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 112 ราย ATK 1,315 ราย ขอประชาชนไปรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 112 ราย ATK 1,315 ราย เสียชีวิต 0 ราย รวม 318 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,029,086 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,107 คน (อัตราป่วย 204.74 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 3 ราย (0.29 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.87 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,972,016 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,614 คน (อัตราป่วย 81.85 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.91 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 11 ราย (0.56 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 110,119 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 246,938 คน รวม 357,057 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,274 คน (อัตราป่วย 356.81 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 ราย (6.72 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 9 ราย (2.52 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 21 ราย (5.88 ต่อแสนประชากร)

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 112 ราย ATK 1,315 ราย ขอประชาชนไปรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 112 ราย ATK 1,315 ราย เสียชีวิต 0 ราย รวม 318 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,029,086 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,107 คน (อัตราป่วย 204.74 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 3 ราย (0.29 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.87 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,972,016 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,614 คน (อัตราป่วย 81.85 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.91 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 11 ราย (0.56 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 110,119 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 246,938 คน รวม 357,057 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,274 คน (อัตราป่วย 356.81 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 ราย (6.72 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 9 ราย (2.52 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 21 ราย (5.88 ต่อแสนประชากร)

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์